Nina

"Popular 1"    Nr. ?    Spanien    1987    40 X 52,5 cm    Foto: Cesar Martin