Nina

"Tutto"    Nr. 38-39    Italien    September-Oktober 1980